Start gravearbeider mandag 09.08

Oppstart av anleggsarbeidene etter ferien: Mandag 09.08.2021

Arbeidene starter kl 07:00 førstkommende mandag og gravearbeidere, asfaltering og oppmåling vil ta ca 8-10 dager.

Da må alle bilene igjen flyttes på nedsiden av blokkene.

Dere må plassere bilene fornuftig slik at det blir plass til alle.

 

Mvh. Styret i Storholtan borettslag, 05.08.2021