Start gravearbeider mandag 26.06

Start anleggsarbeid på parkeringsområdene: Mandag 28.06.2021

Vi skal grave opp hele asfaltområdet og legge ny asfalt i løpet av sommeren. Det skal også monteres 8 – 9 stolper til elbilladere.
Arbeidene starter kl 08:00 førstkommende mandag og gravearbeidene tar ca 3 uker.

Da må alle bilene flyttes på nedsiden av blokkene. Dere må plassere bilene fornuftig slik at det blir plass til alle.

Deretter blir det en 4 ukers pause i arbeidene under fellesferien og fram til ca 10. august når asfalten skal legges. En del av de vanlige parkeringsområdene vil kanskje være tilgjengelig i de 4 ukene.

Søppelanlegget vil være åpen mesteparten av tiden.

OBS: Innkjøring til midlertidig parkering er fra nord, mellom Grønnliveien 5 og 7. Eventuelt mellom blokkene våre når det er mulig.
Det er gjennomkjøring forbudt langs gangveien mot sør. 

 

Mvh. Styret i Storholtan borettslag, 25.06.2021