Statistikk over solgte leiligheter 2022

Vi har lagt ut en oppdatert statistikk over solgte leiligheter i 2022 her:
Statistikk solgte leiligheter

Det var 5 eierskifter totalt i 2022, 3 av disse var 4-roms.
Høyeste pris for 4-roms i 2022 var kr 2.325.000,-

Snittpris for 3 solgte 4-roms var i 2022  kr 2.241.667 (opp fra 2.075.000)
Snittpris for 2 solgte 4-roms var i 2021  kr 2.075.000 (ned fra 2.187.500)
Snittpris for 4 solgte 4-roms var i 2020  kr 2.187.500 (opp fra 2.175.000)
Snittpris for 3 solgte 4-roms var i 2019  kr 2.175.000 (ned fra 2.215.000)
Snittpris for 5 solgte 4-roms var i 2018  kr 2.215.000 (opp fra 2.115.000)
Snittpris for 4 solgte 4-roms var i 2017  kr 2.115.000 (opp fra 2.035.500)
Snittpris for 4 solgte 4-roms var i 2016  kr 2.035.500 (opp fra 1.952.500)
Snittpris for 2 solgte 4-roms var i 2015  kr 1.952.500 (opp fra 1.662.000)
Snittpris for 2 solgte 4-roms var i 2014  kr 1.662.500 (ned fra 1.682.000)
Snittpris for 5 solgte 4-roms var i 2013  kr 1.682.000 (ned fra 1.710.000)