Det er med stor sorg å meddele at styreleder Geir Arne Jenssen gikk bort den 5. mai 2023. Våre tanker går til hans datter og øvrig familie.

Styret