Vannsjekken i alle leiligheter

Borettslaget har avtale med vårt forsikringsselskap om å gjennomføre kontroll av vann og avløpssystemet i leilighetene hvert 5. år. Dette gir oss 10% rabatt på forsikringspremien. (ca kr 30.000 i rabatt pr år)
Vannsjekken vil også være med på å forhindre og begrense vannskader som gir økt forsikringspremie.

Det er nå tid for ny kontroll og vi har engasjert Bonord for å gjennomføre kontrollen.

Bonord starter kontrollen mandag 07.09.2020 kl 08:00 og regner med å være ferdig i løpet av samme uke (Uke 37) Kontrollen tar ca 15 min. pr leilighet. De starter i oppgang 9a.

Da må vi få adkomst til leilighetene, enten ved at dere er hjemme eller at vi får låse oss inn med hovednøkkel.

Vi vil sende SMS til alle beboere og be om adkomst til leilighetene.

 

Vedlegg: Info om vannsjekken fra Bonord

 

Harstad, 24.08.2020

 

Mvh
Geir Jenssen

Styreleder