Varmtvannsberedere eldre enn 20 år

Opprinnelig publisert 04.10.2018, oppdatert 23.04.2019 (Egenandel fra 6 til kr 10.000)

Det er et økende antall meldinger om lekkasjer fra varmtvannsberedere.

Borettslaget v Bonord gjennomførte i 2016 vannsjekken i alle leiligheter.
Denne kontrollen avdekket svært mange eldre beredere produsert mellom 1988 og 1996. De fleste var fra 1993.

Det er altså ett stort antall beredere som over 25 år gamle.
Iflg Sintef er anbefalt brukstid på en varmtvannsbereder 20 år.
Egenandel kr 10.000 vil bli fakturert andelseier ved forsikringsskade etter vannlekkasje fra beredere.

I tillegg til risiko for vannlekkasje er det er det også brannrisiko fra slike eldre installasjoner med stikkontakt.
Det eneste kjente branntilløp i nyere tid er fra stikkontakten på en bereder fra 1993. 

Nye beredere monteres med fast tilkobling uten stikkontakt. Vi anbefaler tilkobling med servicebryter.

Vedlikehold og utskifting av varmtvannsbereder er andelseiers ansvar.

Prisestimat på installasjon av en 120 ltr benkebereder inklusive elektriker er ca kr 14.000,-
Eventuelle tillegg:
Stoppekrane kr 1200-1700,- (for de som har sluseventil fra byggeår)
Waterguard vannstopper: kr 2500 – 3500,-

 

Sluseventil (gammel type stoppekran):


Kuleventil (ny type stoppekran):

Servicebryter:

Servicebryter

Norwesco sikkerhetsbryter