Varsel om generalforsamling 2024 – for regnskapsåret 2023

Det varsles herved om generalforsamling/årsmøte.

Dato: tirsdag den 7. mai 2024

Saker som ønskes behandlet i møtet må være styret i hende innen mandag 15. april 2024

Saker meldes inn via www.bonord.no og «min side».

Dersom du ikke er bruker av «min side» allerede, må du trykke «registrer deg» og følge veiledningen deretter. Evt ta kontakt med Bonords kundesenter

Saker kan også sendes på e-post: storholtan@gmail.com

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen/årsmøtet.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker er det ønskelig at innmeldt sak inneholder:

  1. Tittel
  2. Beskrivelse av saken
  3. Forslag til vedtak
  4. Legg ved vedlegg dersom nødvendig (tegninger/bilder osv)

Alle saker som skal tas med i innkallingen må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen, samt inneholde forslagsstillers kontaktinfo for eventuelle avklaringer knyttet til forslaget. Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter vil styret ta kontakt for å avklare om det ønskes at saken behandles av styret.

Valg

For innspill på valg av styret og andre tillitsvalgte, kan valgkomiteen kontaktes:

Trond Hakvåg / Valgkomiteleder (Mob: 977 91 468)

Egen innkalling med vedlegg vil bli sendt ut mellom 8 og 20 dager før møtet.

Med vennlig hilsen

Styret i Storholtan borettslag AL