Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2020

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2021 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er foreløpig fastsatt til:

Ca 01.06.2021 (Uke 22)

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Søndag 16.05.2021

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

  • endringer som påvirker vedtektene
  • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling. Der vil også sted og dato for generalforsamlingen bli opplyst.

 

 

Harstad 25.04.2021

Styret i Storholtan borettslag AL