Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2021

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2022 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den foreløpig er fastsatt til:

Ca 27.04.2022 (Uke 17)

Endelig dato for generalforsamling kan bli påvirket av dato for mottatt regnskap fra Bonord.

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Mandag 04.04.2022

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

  • endringer som påvirker vedtektene
  • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling. Der vil også sted og dato for generalforsamlingen bli opplyst.

 

Harstad 01.03.2022

Styret i Storholtan borettslag AL