Varsel om GENERALFORSAMLING for regnskapsåret 2022

Til andelseiere i Storholtan borettslag

 Varsel om GENERALFORSAMLING 2023, for regnskapsåret 2022

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om ordinær generalforsamling 2023 i Storholtan borettslag AL og meddeler at den er fastsatt til:

Torsdag 04.05.2023 (Uke 18) kl 18:00 

Sted: Thon Hotel Harstad, Sjøgata 11, 9405 Harstad

De av våre andelseiere som ønsker en spesiell sak behandlet på generalforsamlingen, må meddele dette skriftlig til styret innen:

Søndag 16.04.2023

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Dette gjelder blant annet:

  • endringer som påvirker vedtektene
  • saker som påvirker borettslagets økonomi i større grad

Saker kan sendes til styret@storholtan.no eller legges i styreleders postkasse Grønnliveien 15a.

Fullstendig innkalling med tilhørende bilag til generalforsamlingen vil bli sendt ut senest 8 dager før generalforsamling.

 

Harstad 04.04.2023

 

Styret i Storholtan borettslag AL