Varsel om nye parkeringsregler

Som varslet på årets generalforsamling har vi utarbeidet nye parkeringsregler.

Styret har vedtatt følgende på styremøte i dag:

Nytt punkt vedr fast bil nummer 2: «Husstander som har 2 biler, må parkere på anvist merket plass mot avgift. Søknad om plass nummer 2 sendes til styret. Innvilget søknad varer i 1 kalenderår. Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Parkeringsavgiften fastsettes av styret.»
Endret punkt vedr gjesteparkering: «Gjester skal parkere på merket gjesteparkering på platået, tidsbegrenset til 1 døgn. Parkering utover 1 døgn må søkes til styret.

De nye reglene trer i kraft 01.11.2020.

Parkeringsavgiften for bil nummer 2 er fastsatt til kr 400,- pr måned.

Beboere som ønsker fast parkering til bil nummer 2 må innen 01.10.2020 sende skriftlig søknad med begrunnelse til styret@storholtan.no, eventuelt i posten til Geir Jenssen, Grønnliveien 15a, 9409 Harstad.

 

De nye parkeringsreglene lagret her: Parkeringsregler

 

09.09.2020

Styret i Storholtan borettslag